THEGREENSPARKS_HEADER_DEF3.psd

LIDMAATSCHAP

F.M.V. “The Green Sparks” telt momenteel ongeveer 80 leden.
De contributie voor het verenigingsjaar 2023 is vastgesteld op 30 euro.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van jaar tot jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar (kalenderjaar), door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die voor één december van het betreffende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

Heeft u nog vragen? Twijfel niet en neem contact op met de secretaris van de vereniging.

clubbadge