Club badge

(clubembleem)

 
F.M.V. "The Green Sparks" telt momenteel circa 70 leden.
De contributie voor het verenigingsjaar 2020 is vastgesteld op dertig euro per jaar.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van jaar tot jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar (kalenderjaar), door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die voor één december van het betreffende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

Heeft u nog vragen? Twijfel niet en neem contact op met de secretaris van de vereniging.

 
2018 Zandrit
2018 Zandrit
2018 Zandrit
2018 Zandrit
2018 Zandrit