Vandaag de Grebbelinierit. De bedoeling van deze rit is om wat te laten zien van “DE GREBBELINIE”.
De Grebbelinie is een uniek aarden verdedigingswerk; een zichtbare en beleefbare tijdlijn in de Gelderse Vallei. Duizenden militairen en honderden jaren militaire geschiedenis lieten hun sporen na in deze fortificaties. We kunnen vandaag maar bij een klein gedeelte hiervan stilstaan wegens tijdgebrek en parkeerproblemen bij de vele objecten. Dus de plekken waar we langskomen en stilstaan zijn eigenlijk “de krenten” uit de Grebbeliniepap!

Verzamelen

Maar eerst natuurlijk verzamelen bij ons gebruikelijke verzamelpunt. Met koffie en koek, weer goed verzorgd.
Na de speech van onze voorzitter is het tijd voor de eerste etappe van de Grebbelinierit!

Naar de museumbunker

Op weg. En we waren niet de enige ploeg die ging rijden.

De museumbunker aan de Langesteeg is een Duitse bunker die gebouwd is in 1944-1945. Het Duitse leger gebruikte de Grebbelinie om de oprukkende geallieerde tegen te houden.

Informatiecentrum Grebbelinie

Daarna was het de beurt aan het Informatiecentrum Grebbelinie. In de schuur bij Hoeve “De Beek” is een museum, cq. educatie- en infocentrum ingericht waar in beeld wordt gebracht hoe in de omliggende plaatsen de vrijheid is bevochten gedurende voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook is er in de nabijheid een bunker en een gerestaureerde loopgraaf te bezichtigen.

Werk aan de Daatselaar

Het werk aan de Daatselaar was bedoeld om de toegang tot de Groeperkade en de Slaperdijk, beide komkeringen in de Grebbelinie, af te grendelen en te verdedigen. Het complex is zeldzaam omdat het een nog vrijwel compleet bestaand voorbeeld is van een 18e eeuws verdedigingswerk in de Grebbelinie en het is als zodanig karakteristiek voor dit type verdedigingswerken. Het complex is goed bewaard omdat nog vrijwel alle ertoe behorende onderdelen in meer of minder herkenbare vorm en functie nog aanwezig zijn.
Geen foto’s van het werk. Het was ondertussen midden op de dag en heet. We besloten op de parkeerplaats van het werk te pauzeren.

Asperges op de Schalm

De volgende stop was een korte. Nog niet lang geleden gedeeltelijk gerenoveerde tankversperring uit de Tweede Wereldoorlog. De betonnen fundering was al lange tijd bekend. De Schalm ligt enkel decimeters hoger dan het omliggende landschap en vormde daarmee een aantrekkelijke aanvalsroute door de waterhindernissen van de Grebbelinie. Met stalen balken, zogenaamde asperges, werd deze Schalm(dijk) in oorlogstijd afgesloten. Deze versperring werd al in de mobilisatieperiode gebouwd.

En weer door via een heerlijke stoffige landweg. Op naar de volgende bezienswaardigheid.

Fort en Grebbelinie Bezoekerscentrum

Het Fort aan de Buurtsteeg is aangelegd in 1786 en bood ruimte aan 350 militairen en ca. 20 kanonnen. In 1940 maakte het fort deel uit van de Valleistelling. Enige honderden soldaten van het 10e Regiment Infanterie bemanden de loopgraven en kazematten. In 1944 werd Fort aan de Buurtsteeg een steunpunt van de Duitse Pantherstellung. Een grote bunker herinnert nog aan deze periode.
In de expositie van het Grebbelinie Bezoekerscentrum wordt aan de hand van film, animaties, voorwerpen en veldtelefoons het verhaal verteld van de belangrijkste Nederlandse verdedigingslinie in WOII. In het centrum is tevens een restaurant gevestigd. En ze hebben er heerlijk ijs. Hadden we nodig.

Eindsprint

Na het ijs weer verder. Langs een laatste (Duitse) bunker en door naar de verzamelplaats.

En voor hen die hem nog een keer na willen rijden: dit was onze route: